Helga 23.–25. november var det kombinert samling for eksteriørdommerne og kurs for eksteriørdommeraspiranter på Norsk Hestesenter på Starum. Hovedtema denne gangen var bein og bevegelsens korrekthet, i tillegg til praksis med og diskusjoner rundt det nye systemet med lineær registrering som etter hvert skal innføres på utstillinger for de fleste rasene. Det var over 30 deltakere totalt og diskusjonen gikk livlig ut i de små timer.