Ble din hingst kåret i 2022?
Dersom du eier en dølahingst som ble kåret i fjor må den møte til ny individbedømmelse og bruksprøve i klasse 2UB i 2023.

For å oppnå videre premiering må alle førstegangskårede fjordingshingster gjennomføre en godkjent utvidet bruksprøve. Dersom hingsten av en eller annen grunn ikke kan møte, må det sendes søknad om utsettelse. Etter gjennomføring av utvidet bruksprøve skal hingsten til ny individbedømmelse i klasse 1 og 2.

Nordlandshest/lyngshest får avlsgodkjenning for to år ved førstegangskåring. Det betyr at dersom din hingst ble kåret i 2021 må den møte til utvidet bruksvurdering i 2023 for å beholde sin avlsgodkjenning. Dersom hingsten ikke stiller til utvidet bruksvurdering i løpet av to år etter kåring, mister den sin avlsgodkjenning automatisk frem til den har gjennomført utvidet bruksvurdering fra Norsk Hestesenter.

Er din hingst født i 2015 og blir 8 år i 2023?
I henhold til avlsplanene må premierte dølahingster og fjordingshingster møte til ny individbedømmelse ved åtte års alder for å beholde sin avlsgodkjenning. Hingsten kan miste sin avlsgodkjenning hvis den viser seg å ikke være holdbar, har betydelige veterinære funn med kjent arvelighet som er uønsket for rasen eller ikke møter opp til ny vurdering. For fjordhesten gjelder dette også hester som oppholder seg utenfor Norge.

For nordlandshest/lyngshest hingster er dette frivillig.

Se avlsplan for din aktuelle rase for utdypende informasjon.

Aktuelle utstillinger i år er:
Stav 21.-23.april: gjelder for dølahest og nordlandshest/lyngshest (påmeldingsfrist 12.mars).

Nasjonalt senter for Nordlandshest/lyngshest 28.-30.april: gjelder dølahest, nordlandshest/lyngshest og fjordhest (påmeldingsfrist 19.mars).

Nordfjordeid 4.-6.mai: gjelder for fjordhest (påmeldingsfrist 26.mars).

Påmelding gjøres på: www.hesteutstilling.no.

Ved spørsmål, kontakt gjerne oss gjerne på:

Epost: utstilling@nhest.no eller telefon: 61 16 55 00