Dette betyr at all aktivitet i dag er avlyst inntil videre, og at ingen får komme til området eller bruke anlegget inntil ny beskjed er gitt.

Hestevelferden blir ivaretatt, i god dialog med nødetatene.