Når hoppe-eier har betalt sprangpenger og evt. føllavgift skal hoppe-eier få en springseddel fra hingsteholder. Springseddelen skal fylles ut på baksiden når resultatet av bedekninga er kjent, enten hoppa er tom, har kasta eller et føll er født.

Den utfylte springseddelen sendes inn til Norsk Hestesenter (NHS) så snart som mulig og innen 1. oktober samme år.

Når springseddelen er godkjent hos NHS får hesten et identitetsnummer og det blir sendt ut en registreringspakke som inneholder et ark med de kjente opplysningene om føllet, microchip, hårprøvekonvolutt og passark samt et helsekort med hestens navn. Det blir samtidig laget en faktura på passavgiften.

En veterinær må kontrollere navn, farge, og kjønn, beskrive og tegne hestens signalemet, sette inn microchip og ta hårprøve. Dette sendes så inn til Norsk Hestesenter som gjør ferdig hestepasset når DNA er godkjent og passavgiften er registrert betalt.  

Dette passet skal så følge hesten hele livet, og alle vaksinasjoner og identitetskontroller føres inn. Helsekortet skal fylles ut ved medisinering. Dette inkluderer også medikamenter som hesteeier/-holder selv har gitt hesten. Dersom det opprinnelige passet går tapt, og det er mulig å fastslå identiteten til hesten ved hjelp av chip eller alternativ metode skal utstedende organ utstede et duplikatpass. Dersom man har mistet det opprinnelige hestepasset, og det ikke er mulig å fastslå identiteten til dyret, skal det utstedende organet utstede et erstatningspassLes om hestepass og helsekort på Mattilsynet sine nettsider. 

Passet kan brukes ved all forflytning innen EØS-området. Hester fra andre land innen EØS, som blir importert til Norge, må også ha et hestepass/registreringsbevis fra sitt fødeland.

Oppdretter: den som står registrert som eier/leier av hoppa når føllet blir født. Oppdretter blir da også eier av føllet.
Salg som er dokumentert på springseddelen blir fakturert på lik linje med andre eierskifter.

Les her om navgivning.

Hvite pass

Hester uten godkjent avstamning kan få hvite pass. Dette gjøres ved å sende en mail til registrering@nhest.no med følgende info: Hestens navn, farge, kjønn og når den er født (årstall holder om en ikke vet dato). Videre trenger vi eiers navn, adresse, fødselsdato og telefon.

Skriv det du vet om hestens mor/far og rase. Dette kommer IKKE med i passet. Oppdretter kommer ikke med i passet, kun navnet på den personen som har bedt om å få passet utstedt.

Vi sender ut en registreringspakke (se over) på lik linje med hester med godkjent avstamning. Når vi får de utfylte papirene samt hårprøve i retur blir passet sendt ut etter at passavgiften er registrert betalt.