Både inspirasjonskurs for ridelærere og ridelederkurs arrangeres i uke 25, og kursene har en del felles teori og foredrag. Blant annet får deltagerne besøk av Gabriella Thorell fra Ridskolan Strömsholm og Oskar Solenes fra Høgskolen i Molde. Duoen er aktuell med forskningsprosjektet "For ung til å ri?" ("Too young to ride?"), som er finansiert av Stiftelsen Hästforskning.

Tidligere hadde man ofte aldersgrenser for når barn fikk lov til å begynne på rideskoler i Sverige. Som regel var dette motivert ut fra et sikkerhetsperspektiv. I de siste årene har man observert at rideskoler i både Norge og Sverige tar imot barn under skolealder, dette til tross for at flere ridelærere synes barna egentlig er «for små til å ri». I det store og hele fins det ikke så mye forskning omkring yngre barns idrettsdeltagelse, og enda mindre om små barn i ridesporten. Målet med prosjektet: «For ung til å ri?» er å øke kunnskapen omkring hest- og rideopplæring for barn under skolealder, samt ta utgangspunkt i denne kunnskapen for å utvikle sikre hestemiljøer i Norge og Sverige. Les også hestesport.no sin artikkel om prosjektet.

Når Gabriella og Oskar kommer til Norsk Hestesenter i juni, vil de presentere prosjektet i sin helhet, samt resultatene fra et pilotstudie som ble gjennomført i 2018. I tillegg ønsker de å ta del i kursdeltagernes erfaringer og synspunkter omkring rideopplæring for små barn gjennom en kortere workshop.

Gabriella Thorell er hovedlærer i pedagogikk ved Ridskolan Strömsholm. I 2017 disputerte hun og forsvarte sin doktoravhandling om ridelæreren sin utvikling. Hun besøkte NHS i desember og holdt et foredrag om dette for våre ridelærerstudenter.

Oskar Solenes er førsteamanuensis i Sport Management ved Høgskolen i Molde. Disputerte og forsvarte sin doktorgrad om «barneidrettens historie i Norge» i 2009. 

Det er fortsatt noen få ledige plasser på kursene, påmeldingsfrist er 31. mai. Meld deg på her! Kunne du tenke deg å være med på et av kursene "fra tribunen" (ikke delta i rideundervisningen), er det også mulig - ta kontakt med Hanne Dahl Lien på hanne.dahl@nhest.no.

Hvis du kan tenke deg å delta i en spørreundersøkelse i forbindelse med forskningsprosjektet, finner du den her.