Forskning gir oss kunnskap! Et prosjekt på søvn og hvileatferd hos hester ønsker svar på hvordan din hest har det med hvile og søvn. Har du sett noe forstyrring i søvn og/eller hvileatferd, eller sover den godt hele natta? Her har du mulighet til å bidra med dine erfaringer - har du hest som er oppstallet i individuell boks i en stall, så er du målgruppen for denne undersøkelsen.

Delta her

Link til prosjektsiden (kun på finsk): https://www.facebook.com/hevostenunitutkimus