Forelesningen den 9. november vil bli avholdt i undervisningsrommet i administrasjonsbygget på NHS, og starter klokka 13.00. Den vil vare i ca to timer. 

Gabriella Thorell tok sin doktorgrad ved Gøteborg Universitet, institutt for ernæring- og idrettsvitenskap, og avhandlingen ble publisert i 2017.

"Formålet med doktoravhandlingen er å identifisere og synliggjøre oppfatninger om ridelærerrollen og vilkårene, både historiske og nåtidens, som styrer og påvirker denne rollen. Ridelærerrollen har blitt studert fra flere perspektiv med fokus på da og nå, for å få større forståelse og mer kunnskap om hvordan dens funksjon og oppbygging også ville kunne se ut i fremtiden. Fra et historisk perspektiv har stallmiljøenes institusjonelle organisering blitt analysert, og resultatet forklarer hvorfor rideskoler fortsatt preges av stallmiljøer med militære normer. Fra et nåtidsperspektiv har ridelærerrollen blitt belyst med tanke på hvordan man har opplevd at rollen har forandret seg utifra økonomiske utfordringer, samt hvordan disse utfordringene har påvirket ridelærerenes måte å undervise og drifte virksomheten på. I tillegg har man studert unge rytteres opplevelser av rideskolen.

Resultatet synliggjør at det har skjedd en viss forandring av stallmiljøer, der kommunikasjonsprosesser utgjør en sentral del av det sosiale samspillet som ligger til grunn for læring og utvikling. Med perspektiv på framtida, kan ridelærere styrke sin profesjon og utvikle rideskolen til et kunnskaps- og ressurssenter gjennom bevistgjøring av tre faktorer; det gjeldene stallmiljøet, hvordan læring skjer i virksomheten og hvilket behov for kompetanseutvikling som finnes."