Det var Naturbruksskolenes Forening som arrangerte samlingen i samarbeid med Lena-Valle videregående skole og Norsk Hestesenter. Torsdag startet samlingen på Lena. Temaet var fagfornyelsen og hvordan de ulike skolene organiserer undervisningen. Dagen ble avsluttet med et bedriftsbesøk hos Kjetil Helgestad, Toten Trav.

Fredagens samling startet på Starum med et foredrag om mentaltrening av dressurrytter Ann Cathrin Lübbe. Atle Owren fra Opplæringskontoret for Heste- og Hovslagerfaget fortalte om hva lærebedriftene forventer av holdninger og kompetanse hos elevene når de søker læreplass.
Øystein Bakken tok opp temaet kurs og etterutdanning for lærere og hva Norsk Hestesenter kan bidra med i fremtiden.

Det er alltid hyggelig å få besøk av engasjerte lærere i hestefaget, og vi ser frem til neste besøk fra skoler med tilbud om hestefag!