Til remonteprogrammet er vi på jakt etter hester som er fire til seks år gamle, og alle raser er velkomne. 

Remonteprogrammet et sju ukers systematisk program som består av innlæring av hjelperne og enkle øvelser, ridning i terreng og hopping under rytter. Det vil bli jobbet med hestens form i forhold til vekst, utdanningsnivå og balanse.

Programmet er en del av Ridelærer 3, og det er ridelærerstudentene som under kyndig veiledning gjennomfører skoleringen av hestene. Hensikten er å gjøre studentene i stand til å skolere unge ridehester gjennom systematisk arbeid både i stallen og i ridehuset. Bestått eksamen på Ridelærer 3 kvalifiserer til ridelærer på høyeste nivå for undervisning på rideskoler og til ledelse av ridskole/ridesenter. 

Når oppholdet er over inviteres hesteeierne til en minioppvisning i ridehuset der hestene og ridelærerstudentene viser fram hva de har lært. Noe som pleier å være en svært hyggelig opplevelse for alle parter! 

Remonteprogrammet i 2022 starter opp mandag 17. januar og varer i sju uker. Prisen per uke er kr 1750,-, dette inkluderer fôr, oppstalling, trening og paddock. Eventuelle utgifter til veterinær og hovslager kommer i tillegg.

Har du en hest som er aktuell? Ta kontakt med Norsk Hestesenter på telefon 61 16 55 00 eller på kurs@nhest.no.