Fristen for å sende inn bedekningslister for alle de avlsgodkjente hingstene som har vært brukt i 2018 har nå gått ut, men det mangler fortsatt noen lister. Gjelder dette deg? Da ber vi deg om å sende inn lista snarest. Alle hopper som har vært ført til hingsten i årets avlssesong skal påføres lista. 

Bedekningslistene skal sendes til Norsk Hestesenter med kopi til raseorganisasjonen. Du kan bruke bedekningsliste som finnes på nettsiden. Bedekningslister og springsedler kan også fås ved henvendelse til NHS, på e-post: nhest@nhest.no eller tlf.: 61 16 55 00.

OBS! Innsending av bedekningslister etter denne fristen (eller senere tilføyelser) medfører et gebyr på kr 1250,- (inkl. mva).