Frem til sommeren har vi behov for ekstrahjelp i stallen i helger, og øvrige fridager. Arbeidet går ut på møkking, fôring og ut/innslipp av hest.

Det vil til enhver tid være noen til stede som er godt kjent med hester og rutiner, så du vil aldri jobbe alene.

Ta kontakt med Julie Myrsveen, e-post julie.myrsveen@nhest.no hvis du er interessert eller vil ha mer informasjon.