Starums historie kan følges helt tilbake til slutten av 1300-tallet. Den gang var Starum storgard og kirkegods. På midten av 1800-tallet ble det anlagt eksersisplass (sted for militær øving) på Starum, og i 1851 flyttet Oplandske ridende jegerkorps til Starum. I 1896 kjøpte Forsvaret eiendommen på Starum, og mange av bygningene som finnes på Starum i dag er fra denne tida. Forsvaret hadde Remonteskole, hestetjeneste, stående Kløvkompani m.m. her. Under den tyske okkupasjonen av Norge fra 1940 - 1945 ble Starum brukt av tyske soldater, og det minste ridehuset vårt stammer fra den tida.

Lokalhistoriske artikler om Starum:

Brennevin i militærleiren på Starum 
Madam Pedersen
Brev fra korporal Wilhelm Mohr 
Rassiaen på Starum i 1945

I 1984 la Stortinget ned Forsvarets hestetjeneste, og i november 1985 ble Norsk Hestesenter stiftet. 1. januar 1986 startet NHS opp driften. Det ble en myk overgang fra militær til sivil virksomhet da det også tidligere ble arrangert sivile kurs på Starum. Både Det Norske Travselskap, Norges Rytterforbund og Hest og Helse var flittige brukere av Starum mens det fremdeles var militær aktivitet.