I forrige uke hadde vi besøk av brannmann Boye Skaaren-Fystro, som snakket med studenter, hestefaglærlinger og lærere ved Norsk Hestesenter om brannforebygging og brann i stall.

Forebyggende arbeid

Det viktigste man kan gjøre for å forhindre at det begynner å brenne, er brannforebyggende arbeid. I en stall er det ofte mye brennbart materiale, som i tillegg utvikler mye røyk hvis det brenner. Sørg alltid for å holde det ryddig og rent, og ikke oppbevar mer enn nødvendig i stallrommet. Det elektriske anlegget må være godkjent, og man bør ha gode rutiner for bruk av elektriske artikler – slik som å unngå lading uten oppsyn.

Den som oppdager brannen

Brann i en tidlig fase kan man forsøke å slukke selv, og det er derfor selvsagt veldig viktig at alle som bruker stallen vet hvor brannslokkingsutstyret er og hvordan man bruker det - det skal også være godt synlig og lett tilgjengelig. Brannmann Skaaren-Fystro gir oss et eksempel. Hvis det har begynt å brenne en 2-3 meter innenfor stalldøra, og du ser at det kun er litt grå røyk i taket – kan du stå så nærme døra som mulig (du må alltid tenke retrettvei) og gjøre et slukningsforsøk med apparatet som henger der, og du kan kanskje hente ut de to hestene som står nærmest utgangen. Hvis du ser at røyken er svart, eller er usikker på om den er svart – skal du umiddelbart gå ut og lukke døra, og vente på brannvesenet. Skaaren-Fystro understreker viktigheten av dette, innånding av farlig røyk kan medføre tap av liv.

Menneskeliv først

Brannvesenet har en klar og ufravikelig instruks på prioritering ved brann. Menneskeliv er prioritet 1. Det betyr at hvis man ikke er helt sikker på at det ikke er mennesker i bygningen som brenner, så vil man søke etter mennesker først. I en stall vil derfor hestene først bli forsøkt reddet ut når man er sikker på at det ikke er mennesker der.

Å hente ut hester fra en brennende stall er en vanskelig og farlig oppgave. Hester i panikk er farlig i seg selv – og de kan oppleve at stallen er det tryggeste stedet, selv om det brenner, og kan av den grunn være vanskelige å få med seg. Det kan også være dårlig sikt og det er ikke sikkert at de fra brannvesenet har erfaring med hest, i tillegg til at de bærer utstyr som er ukjent for de firbeinte. Skaaren-Fystro forteller at hvis du som hestevant og som er kjent i stallen er til stede, har du en viktig oppgave. Gi instruks til brannvesenet på hvordan man åpner dørene inn til boksene, og hvordan man tar på grime eller tilsvarende. Dette kan spare brannvesenet for viktig tid når de er inne i stallen. Ha en plan for hvordan hestene skal tas imot når de kommer ut, og hvor de skal.

Trening med hest

Norsk Hestesenter har hatt øvelser for brannvesenet før, og stiller gjerne opp på flere. Skaaren-Fystro bekrefter at de gjerne skulle hatt mer trening med store dyr, slik som hester, for trening er helt uvurderlig når du står i en akutt situasjon. Skaaren-Fystro fikk naturligvis derfor prøve seg på å ta ut hester når han var på besøk, og ble utfordret på å ta på både grime og bruke halsring med leietau (rundt mulen) – etter en kjapp instruks. Brannmannen startet med en nordlandshest/lyngshest, fortsatte med en fjordhest og fikk til slutt prøve seg på en litt mer skeptisk ridehest – alle ble trygt «reddet ut», og både brannmann og hester fikk seg en nyttig, liten øvelse.


Kort oppsummert

Tenk brannforebyggende arbeid kontinuerlig.

Ha nødvendig utstyr på plass for både varsling, redning og slukking.

Ha jevnlige gjennomganger av branninstrukser og gjennomfør brannøvelser .