Norsk Hestesenter har gjennom alle år vært så heldige at vi har hatt Jan i smia. En fremragende fagmann, en svært dyktig pedagog og en raus og lun person. Nå er ikke Jan lenger blant oss. Hans siste hestesko er slått på, men kunnskapen hans lever videre i alle hovslagerne han har utdannet. 

Jan ble født på Gjøvik, og etter endt realskole startet han sin yrkeskarriere som stallmann på Vikodden travbane, hvor han ble i to år. Jan tok stallmannslisens og kjørte ca 100 travløp. Hans største seier kom med varmblodshesten Roggina, som han satte banerekord med for eldre varmblodshopper på 1.23,1.

I januar 1975 ble Jan innkalt til militærtjeneste, og den avtjente han i Kløvkompaniet på Maukstadmoen i Indre Troms. Jan hadde allerede på Vikodden fattet interesse for hovslagerfaget, og det falt seg derfor naturlig at han ble hovslager i det militære. De tre siste månedene av militærtjenesten avtjente han her på Starum – og her ble han resten av sitt yrkesaktive liv.

Jan ble ansatt som grenader på 3-årskontrakt, tok fagbrev og ble fast ansatt i Forsvarets hestetjeneste i 1979. Da Forsvarets hestetjeneste ble lagt ned, og Norsk Hestesenter startet opp (1986), ble han ansatt ved NHS, hvor han har jobbet som instruktør og hovslager.

Jan var en utrolig dyktig hovslager og høyt respektert for sin kompetanse og kunnskap. Hans interesse for travhest gjorde at han var en av landets beste til å balansere og sko travhest. Han har selv også eid en rekke travhester.

Jans kompetanse har gjort at han har vært en etterspurt foredragsholder, og han har holdt helgekurs over hele landet. Han har også vært i flere europeiske land, blant annet Sverige, Finland og Nederland, for å holde seg oppdatert innen faget.

Det er faktisk ingen som har utdannet flere hovslagere i Norge enn det Jan har gjort. Hovslagerne som har blitt utdannet på Starum opp gjennom årene trekker frem hans lune vesen, og hans gode evne til å undervise og lære bort hva han selv kan, når de snakker om Jan. Et godt og solid skussmål, og slik vi også kjente han som kollega.

I 2016 mottok Jan Norges Vels medalje for sin solide innsats på Starum gjennom mer enn 30 år.

Jan døde natt til lørdag, etter lengre tids sykdom. Han ble 66 år. En solid hestekar og hedersmann har gått ut av tiden. Takk for engasjementet, kunnskapen og innsatsen, Jan - du har satt varige spor!

Vi lyser fred over Jans minne.