Kåringen er for kaldblodstraver hingster som er tre år og eldre. Veterinærundersøkelse, eksteriørvurdering og travprøver gjennomføres på fredag, oppstilling med premieutdeling foregår på lørdag formiddag. 

Det oppfordres til å melde hingster med utradisjonell stamme, da disse vil bli spesielt vurdert utfra pkt. 3.2.3 i avlsplanen.

Pris: kr 9500,- betales ved påmelding (kr 4500,- refunderes for hingster som ikke blir kåret). Veterinærundersøkelse og røntgen er inkludert i innmeldingsavgiften. Alle priser er inkl. mva. 

For mer informasjon se avlsplan for kaldblodstraver eller kontakt Norsk Hestesenter på telefon: 61 16 55 00 / e-post: utstilling@nhest.no

Innmelding gjøres på www.hesteutstilling.no. Innmeldingsfristen er 27. august.

Kaldblodskåringen på Wången foregår 15.-16.september med innmelding til Svensk Trav innen 7.august.
Avlsvurdering varmblodstraver hingster avholdes i november etter behov. Mer informasjon om dette kommer. Innmelding til utstilling@nhest.no innen 1. oktober.