Veikle Balder, Det Norske Travselskap og Norsk Hestesenter vil i samarbeid velge ut en hingst.

Slektskap til kaldblodspopulasjonen, hingstens prestasjoner og eventuelle avkomsprestasjoner vil legges til grunn i valget. Hingsten som velges må være tilgjengelig i vårstasjon og bør ha erfaring med naturlig bedekning. Hingsteeier er ansvarlig for vårstasjon.

Det vil bli valgt ut hingst og gjort avtale med hingsteeier i løpet av desember. Det opprettes en leieavtale mellom hingsteeier og Norsk Hestesenter for beitesesongen.

Vi ønsker informasjon om aktuelle hingster innen 1. desember på epost fjellet@nhest.no