Facebookgruppa "Aksjon Hest - for folk flest" har i skrivende stund 14.400 medlemmer, og har som hovedformål å ha fokus på alt det positive hest og hestenæringene bidrar til i Norge og at dette ikke skal forringes. Aksjonsgruppa består av alle som er glad i hesten, som har hest som hobby eller som yrke. Gruppa er opprettet av engasjerte hestefolk som er medlemmer av forskjellige organisasjoner innenfor hestesporten og driver med forskjellige grener. De sier selv: - Vi er politisk uavhengige og er heller ikke tilknyttet noe spillselskap.

Initiativtakerne bak denne gruppa arrangerte i går en markering foran Stortinget, som samlet hestefolk fra hele landet. Norsk Hestesenter var representert med både ansatte og studenter, og direktør og rektor ved NHS, Cecilie Gaarder Skaug, holdt appell. Appellen kan du lese i sin helhet her:

I Norge har hest og menneske vært tett knyttet sammen i over 3000 år. Hesten ble hos oss tatt i bruk som trekk- og ridedyr i bronsealderen. Forseggjorte vogner og sleder fra vikingtida vitner om at hesten var et viktig framkomstmiddel, i tillegg til at den ble brukt i konkurranser som kappritt. I middelalderen ble hesten sentral i krigføring, og har vært det helt opp til nyere tid.

På 1800-tallet begynte vi å avle fram trekkhester til arbeid i jord- og skogbruk. Hesten har hatt en enorm betydning i primærnæringen gjennom historien. På 1950-tallet tok traktoren og andre maskiner for alvor over arbeidet i landbruket, og bilen tok over som framkomstmiddel. Den tilpasningsdyktige hesten gikk inn i en ny tid.

I dag brukes hesten primært til sport, fritid og helsearbeid. Hesten er toppidrettsutøver og turkamerat, terapeut og arbeidskollega. Utallige barn og unge tilbringer mange timer med hesten hver uke. Tiden sammen med hesten gir dem glede, utfordringer og mestring. Hesten bidrar positivt til fysisk og mental helse, og bare med sin tilstedeværelse evner hesten å gjøre en dårlig dag god. Hesten betyr mye for veldig mange mennesker, og har derfor stor betydning i samfunnet.

Mange tusen gjør hver eneste dag hesterelatert frivillig arbeid, enten frittstående eller gjennom lag, foreninger og klubber. Det er en fantastisk dugnad og en viktig arena for læring, mestring og utvikling, som også kommer til nytte på andre områder i samfunnet.

Anslagsvis 16.500 mennesker er sysselsatt i hestenæringa, i bygd og by over hele landet – hovslagere, fôrprodusenter, veterinærer, trenere, ridelærere, terapeuter og stalleiere. Lista er lang og allsidig. Felles er at alle er sysselsatt med hesten som utgangspunkt – tenk for noen fantastiske ringvirkninger et dyr kan ha!

Stiftelsen Norsk Hestesenter, med over 30 ansatte, er også en del av hestenæringa. På fagskolen vår utdanner vi ridelærere som gir ryttere en trygg opplæring og muligheten til å utvikle sine ferdigheter. Vi utdanner også travtrenere som på en forsvarlig og god måte trener opp hester for travsporten. Vi har et overordnet ansvar for hesteavlen i Norge, og har et spesielt ansvar for våre tre utrydningstruede nasjonale hesteraser; dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Vi sertifiserer kusker for oppdragskjøring. Vi administrerer Bransjestandard hest. Vi har godkjenningskurs for transport av hest i næringsøyemed og en rekke andre hesterelaterte kurs. Vi oppdaterer og vedlikeholder nasjonalt hesteregister. Midler til Norsk-Svensk forskningssamarbeid og hestevelferdsarbeid i ryttersporten går via Norsk Hestesenter. Anlegget vårt på Starum er arena for et betydelig antall arrangementer i ulike grener og på mange nivåer.

På Norsk Hestesenter ser vi hver eneste dag den betydningen hesten og hestenæringa har for menneskene og samfunnet. Vi ser glede, mestring og samarbeid. Vi ser hard jobbing og problemløsing. Vi ser hvordan hestemiljøet og hestenæringa fostrer kreative entreprenører, dyktige ledere og initiativrike samfunnsborgere.

Hesten har betydd mye for menneskene i over 3000 år, den betyr mye for oss i dag – og den vil bety mye for oss i fremtiden. Vi står ved et veiskille, men hvor går veien videre?

Nå er det levelige rammevilkår for hestenæringa vi må kjempe for. Disse vilkårene påvirker ikke bare de store aktørene, men vil også merkes i ulike lag, tiltak og aktiviteter.

Det er viktigere enn noen gang at vi står samlet som ett heste-Norge. På tvers av sport, aktivitet og fag må vi sammen vise hestens betydning i samfunnet, både i egenskap av seg selv og den merverdien som genereres i all aktivitet som har hesten som utgangspunkt.

Vi må stå samlet om det som er grunnlaget for vår interesse og næring. Vi må stå samlet om hesten, og hestens plass i fremtida. Før var vi avhengige av hesten, nå er hesten avhengig av oss – og vår innsats.