Turid Helfjord ble i dag tildelt Det Kongelige Selskap for Norges vels medalje for lang og tro tjeneste. Medaljen er en unik og tradisjonsrik anerkjennelse til arbeidstagere med minst 30 år hos samme arbeidsgiver. Arbeidstakere med mer enn 30 års innsats for samme arbeidsgiver har god grunn til å være stolte. Et langvarig arbeidsforhold betyr også at arbeidsgiver har lagt til rette for et godt miljø og personlig utvikling.

Turid Helfjord ble ansatt som fagkonsulent ved Norsk Hestesenter 1.januar 1988. Hun kom fra Statens fagtjeneste for landbruket på Ås der hun førte stambok for tyngre dølehest (nå dølahest), nordlandshest og varmblods ridehest. Der startet hun i desember 1985.

Turid er født og oppvokst i Vadsø. Etter eksamen artium i hjembyen, tok hun grunnkurs ved Troms Landbruksskole på Gibostad, deretter ett årig agronomkurs på Kleiva Landbruksskole i Vesterålen.

Allerede i 1976 kom hun til Starum på kjøre- og ridekurs. Hun kom tilbake året etter og tok Hest og Helses grunnkurs for rideinstruktører. Turid var både stallarbeider og rideinstruktør før hun tok grunnfag i generell pedagogikk på Oppland distriktshøgskole og deretter Statens Bibliotekhøgskole.

Før Turid ble ansatt ved Statens fagtjeneste for landbruket var hun ansatt som bibliotekar ved Norges Blindeforbunds studiebibliotek og ved Tannlegehøgskolen.

Turids store interesse i tillegg til hest er lundehund – allerede da hun ble ansatt ved Norsk Hestesenter var hun viseformann i Norsk Lundehundklubb og siden har hun vært engasjert i avlsarbeid for denne hunderasen.

Turid har i løpet av sine 30 år ved Norsk Hestesenter jobbet med stambokføring for de nasjonale rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest, samt for varmblods ridehest. I tillegg har hun også hatt ansvaret for registrering av øvrige mer og mindre kjente hesteraser. Hun har tatt faglig relevant videreutdanning gjennom Norges Landbrukshøgskole, i dag NMBU på Ås, innen avlslære og genetikk, og søker alltid å holde seg oppdatert innen fagområdet hesteavl.

Turid har i mange år også hatt, og fortsatt har, ansvaret for dommerutdanningen og oppfølging av dommerne som dømmer ved hesteutstillingene rundt om i landet. I tillegg reiser hun land og strand rundt for selv å være bestyrer på enkelte av utstillingene, og dømmer i tillegg bruksprøver når det er behov for det.  

Hun er sjøl også hesteeier, og oppdretter, slik sett tar hun også jobben med seg hjem.

Turid har en bred og allsidig kompetanse og kunnskap både om hest og avl generelt, teoretisk som praktisk. Dette kommer både hesteeierne og kolleger til gode i arbeidshverdagen.  

Vi gratulerer Turid med en velfortjent medalje (og kake)!