DIME-prosjektet er finansiert gjennom Erasmus+-ordningen, og fem skoler som tilbyr travutdanning deltar i det to år lange prosjektet. KPEDU Kaustinen (FIN) er prosjektkoordinator, mens Wången (SWE), Norsk Hestesenter (NOR), Ecole des courses hippiques AFASEC Grosbois (FRA) og Ecole des courses hippiques AFASEC Graignes (FRA) er prosjektpartnere.  

Prosjektet legger til rette for nettverksbygging mellom skolene, for å kunne utveksle hvordan praksisperioder gjennomføres og erfaringer rundt dette - særlig med tanke på studenter som gjennomfører arbeidspraksis i utlandet. Et av målene i prosjektet er å kunne samkjøre retningslinjene for de ulike landene, blant annet med tanke på læringsmål, sikkerhet og samarbeid med næringslivet, for å sikre studentene som reiser til utlandet en god og lærerik opplevelse. Bruk av digitale verktøy vil være i fokus i prosjektet.

Oppstartsmøte var den 22.-25. oktober hos KPEDU i Kaustinen, Finland, og fra Norsk Hestesenter deltok Jo Svenstad, Evija E. Lie og Frøydis Barstad. Neste møte blir i januar, hos Ecole des courses hippiques AFASEC Grosbois i Paris, Frankrike.