Strategiprosessen har ledet frem til et nytt organisasjonskart som skal sette oss i stand til å gjennomføre vår ambisiøse strategi. Vi skal ta en sterkere og mer synlig posisjon, videreutvikle og kraftsamle organisasjonen rundt kundebehov og finne nye områder for lønnsom vekst.

Organisasjonsmessig betyr dette at fagressursene på tvers av den «gamle» inndelingen i avdelinger for avl og utdanning samles i et felles fag- og kompetansesenter fra 1. august. De administrative ressursene fra den tidligere administrasjonen, fra avlsavdelingen og fra utdanningsavdelingen samles også i en felles avdeling. Nettsiden vår oppdateres med den nye organisasjonsstrukturen i august.

Den nye organiseringen vil bidra til mer tverrfaglig samarbeid og mer fleksibel bruk av ressursene, med mål om effektivisering og forbedring for ansatte og kunder. Ingen ansatte er sagt opp som følge av omorganiseringen, og de fleste vil beholde sine nåværende arbeidsoppgaver. Nytt organisasjonskart medfører også at det vil lyses ut noen ledige stillinger hos oss.

Her er lenker til stillingsannonser:

Leder marked og innovasjon: Nøkkelperson innen marked og innovasjon | FINN.no

Faglig ansvarlig hovslager: Vil du være med å utvikle det nasjonale kompetansesenteret for hestenæringen? | FINN.no

Faglige ansvarlige trav, kjøring og folkehelse: Vil du være med å utvikle det nasjonale kompetansesenteret for hestenæringen? | FINN.no

Nettpedagog: Vil du være med å utvikle det nasjonale kompetansesenteret for hestenæringen? | FINN.no