Lina Bengtsson er utdannet husdyragronom og har siden hun ble uteksaminert i 2006 arbeidet utelukkende i hestesektoren. I 2013 disputerte hun ved institutt for husdyrsgenetikk på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU); Orthopaedic Health, Conformation and Longevity in Riding Horses. Fokus i avhandlingen var sammenhengen mellom ortopedisk helse og eksteriør hos unge ridehester, samt hvordan dette påvirker holdbarheten senere i livet. 

Etter disputeringen arbeidet Lina som Post Doc innenfor avl og genetikk for helse og prestasjonsegenskaper hos danske ridehester på Institutt for Veterinær- og Husdyrsvitenskap ved Københavns Universitet. Deretter har hun jobbet som produktutvikler i en hestefôrbedrift. På fritiden er det også hest som gjelder, som hesteeier, sprangrytter og som oppdretter i liten skala.

Lina Bengtsson. Foto: Carin WrangeI disse dager er det forbredelsesgruppemøter før beslutningen om utdelingen av årets midler skal tas, så vi passet på å spørre Lina om hvordan hun ser på sin nye rolle.

Hva er din rolle i Stiftelsen Hästforskning, og hva håper du å bidra med?

- Som forskningssekretær er jeg stiftelsens kontaktflate mot Sveriges og Norges hesteforskere, samt for medlemmer i forbredelsesgruppene som vurderer søknadene til forskningsprosjekter. Utover det, så håper jeg også å kunne fange opp hestebransjens behov for ny forskning, blant annet gjennom mine kontakter i hestenæringen, og ta dette med inn i framtidige strategiplaner for stiftelsen. 

Hva er dine forventninger til den nye jobben?

- Jeg tror denne jobben blir veldig spennende, og det føles bra å kunne jobbe for å øke kunnskapsnivået og spre kunnskap om hesten og hestevelferd - hvor mye man enn lærer seg, blir man aldri utlært!

Vi ønsker velkommen til Lina Bengtsson!

Stiftelsen Hästforskning (SHF) finansierer hesteforskning i Norge og Sverige med mål om økt verdiskapning for hesten, næringen, mennesket og samfunnet. Hesteforskning via SHF skal øke kunnskapen og synliggjøre hestens posisjon i samfunnet, samt bidra til økt hestevelferd og finne nye bruksområder for hesten, både i hestesektoren og i samfunnet forøvrig. Norsk Hestesenter er en del av Stiftelsen Hästforskning. Les mer på www.hastforskning.se