Fjellet har begynt å kalle, det ligger klart med sitt grønne gras og friske luft - årets slipp i Sikkilsdalen nærmer seg! Hva er nytt for året?

GPS-overvåking

Som en forsøksordning vil de tre hingstene, samt ei hoppe i hver flokk, få hver sin GPS-sender. Dette betyr at det blir lettere å følge med på hvor flokkene er, og det vil være raskere for gjeterne å finne dem hver dag. Systemet viser også bevegelsesmønster over tid, noe som er interessant med tanke på beiteadferd og ruter de bruker.

Ukentlig rapportering

Vi har i år også oppdatert måten rapporteringen gjøres på mellom gjeterne og Norsk Hestesenter. I tillegg tilbyr vi alle hesteeierne en felles ukentlig oppdatering om tingenes tilstand til fjells, for å sikre en god kommunikasjon mellom alle parter. Årets gjetere er Jens Tangen, Einar Slettum og Bente Varpestuen.

Vil du slippe hest?

Årets slipp skjer den 22. juni, og fristen for påmelding er den 18. juni. Årets fjellhingster er kaldblodstraveren Horgen Tore og dølahingstene Grane Knekten og Stjerne Gut. Les mer her om hingstene, priser og påmelding. Dølahingstene har en kvote på 20 hopper hver.

Ta gjerne en kikk på artiklene vi har laget om Grane Knekten og Stjerne Gut.

Velkommen til fjells!