Informasjon vedrørende det pågående utbruddet finner du på Mattilsynet sine nettsider. Der finner du også oversikt over hvilke hestehold som er pålagt restriksjoner.

Arrangementer ved NHS går som planlagt, men NHS vil kunne kreve egenmeldingsskjema fra deltakere som skal møte med hest på arrangement her. Egenmeldingsskjema finner du her. (Dette ligger i wordformat, slik at f.eks. navn på arrangementet kan tilpasses.)

Har du mistanke om sykt dyr på egen stall, ta kontakt med veterinær, og unngå å reise på stevne/trening/samling.