For å bli tatt opp som student ved fagskoleutdanningen på Norsk Hestesenter må du oppfylle ett av følgende krav:

  • Opptak til fagskoleutdanningen krever enten relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller generell studiekompetanse.
  • Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av hestefaglig realkompetanse (må dokumenteres).

De som fyller det generelle kravet blir innkalt til rangeringsprøve før opptak.

Se utfyllende informasjon under det aktuelle studiet; ridelærer eller travtrener.

Se reglementet for fagskoleutdanningene.