For å bli tatt opp som student ved fagskoleutdanningen på Norsk Hestesenter må du oppfylle ett av følgende krav:

  • fagbrev i hestefaget fra videregående skole
  • godkjent 3-årig videregående skole og hestefaglig realkompetanse (må dokumenteres)
  • 5 år med hestefaglig realkompetanse (må dokumenteres)

Dersom det er flere søkere enn antall studieplasser, blir de som fyller det generelle kravet innkalt til rangeringsprøve før opptak.

Se utfyllende informasjon under det aktuelle studiet; ridelærer eller travtrener.

Se reglementet for fagskoleutdanningene.