Det er Landbruks- og matdepartementet som fastsetter overføringen til Norsk Hestesenter, og i 2017 var dette 28 millioner kroner. Av midlene som blir overført er to millioner øremerket forskning (Stiftelsen Hästforskning), og 500.000 går til antidopingarbeid.

Hestesporten er aktiv bidragsyter i samfunnet. I følge DNT sysselsetter hestesporten ca. 16 500 mennesker og bidrar til en verdiskapning i samfunnet på om lag 8 milliarder kroner årlig. Hesten har og vil alltid ha en viktig rolle i samfunnet. Blant annet bidrar den til sport/idrett, frivillighet, helse og relasjonsbygging, utdanning, distrikspolitikk og opprettholdelse av kulturarven. 

Norsk Rikstoto (NR), som ble stiftet av Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklubb i 1982, er selve ryggraden i hestesporten i Norge. Gjennom Rikstoto tilbys et ansvarlig totalisatorspill, der overskuddet bringes tilbake til norsk hestesport. NR har nå kommet med en ny informasjonsvideo og du kan se den ved å klikke her