Norsk Hestesenter, Nasjonalt senter for nordlandshest/ lyngshest og Norsk Fjordhestsenter kan i 2019 tilby et subsidiert utdanningsopphold for unghester fra de nasjonale rasene. Utdanninga er subsidiert av avlsmidler og målet er å utdanne kvalitetshester for salg. Tilbudet går til oppdrettere av de norske rasene.

Norsk Hestesenter har i 2019 følgende tilbud:
Vinter (oppstart uke 2):  Remonte (2-3 hester)
Vår (oppstart mars): Innridning av unghest (2-3 hester)
Høst (oppstart august): Innkjøring av unghest (4-6 hester)

Remonte
Norsk Hestesenter tar i januar imot hester for et seks ukers remonteopphold. Har du en hest som er innridd og som kan alle gangarter - bidrar vi gjerne til at hesten utvikler seg videre! Remonteprogrammet består av innlæring av hjelperne og enkle øvelser, ridning i terreng og hopping under rytter. Det vil bli jobbet med hestens form i forhold til vekst, utdanningsnivå og balanse.

Vi er på jakt etter fire til seks år gamle hester som gjennom et seks ukers systematisk program gjennomgår utdanning og skolering. Remonteprogrammet er en del av Ridelærer III-utdanningen, og det er ridelærerstudentene som under kyndig veiledning gjennomfører skoleringen av hestene. 

Når oppholdet er over vil hestene bli presentert for salg i samarbeid med eier.  

Informasjon om innriding og innkjøring kommer på nyåret.

Ta kontakt med Øystein Bakken for nærmere informasjon:
oystein.bakken@nhest.no 
Tlf.: 41 33 24 48