“I en nära framtid kan brist på kvalificerad arbetskraft hindra branschen från att utvecklas på ett hållbart sätt och är därför i behov av relevant utbildning”, sier Ulrika Backan, prosjektleder i Sverige.

I det grensoverskridende prosjektet "På farten" skal de svenske og norske hestebedriftenes behov for tilpasset utdanning, erfaringsutveksling og nettverksbygging kartlegges. Formålet er å utarbeide et godt grunnlag for en fremtidig kompetanseforsyningsstrategi og en matchende utdanningsstrategi. Hestevelferd, bærekraft og SLO (social license to operate) vil være viktige temaområder for prosjektet.

"Hestenæringen trenger å få kvalitetssikret kompetansen som finnes der ute og videreutvikle den. Dette prosjektet vil kunne gi et løft til hele hestenæringen og vi gleder oss til å starte arbeidet sammen med Sverige," sier Gunn Elisabeth Skullerud, prosjektleder "På farten", og til daglig pedagogisk veileder ved Stiftelsen Norsk Hestesenter på Starum.

Interreg Sverige-Norge har bevilget finansiering av prosjektet som vil pågå over 3 år med start 1. juni 2024. Prosjektet vil sysselsette 3 årsverk (fordelt på flere personer) i Sverige og Norge i løpet av disse 3 årene. Prosjektet vil omfatte begge programområdene Nordens Grønne Belte og Sentral Skandinavia.

“Projektet är viktigt för hela hästnäringen och det känns otroligt spännande och roligt att göra detta tillsammans med vår norska motsvarighet, Stiftelsen Norsk Hestesenter,” sier Ulrika Backan, prosjektleder for "På farten", som til daglig jobber som rideinstruktør på hippologprogrammet Islandshest på Wången.

¹ SLO refererer til ulike interessenters og offentlighetens aksept av en bedrifts eller bransjes forretningsmetoder og rutiner.

Kontaktinformasjon for spørsmål angående prosjekt "På farten"
Ulrika Backan, prosjektleder På farten, Sverige
ulrika.backan@wangen.se | Tel. +46(0)70-562 87 77

Gunn Elisabeth Skullerud, prosjektleder På farten, Norge
gunn.skullerud@nhest.no | Tel. +47 922 89 649

“På farten” kort fortalt

  • Prosjektet har som mål å kartlegge næringens behov og utvikle en digital infrastruktur for utdanning gjennom en dedikert utdanningsplattform. Denne plattformen vil tilby skreddersydde digitale utdanningsløsninger som skal bygge kompetanse på nye og innovative måter.
  • Ved å benytte digitale verktøy og løsninger, skal prosjektet tilrettelegge for en mer fleksibel og tilpasset utdanning. Dette initiativet vil foregå i samarbeid med nabolandene, noe som sikrer en bredere kompetansebase og et tilstrekkelig stort fagmiljø.
  • Målgruppen for denne utdanningsplattformen er voksne personer som i dag arbeider i mindre eller mellomstore foretak innen hestenæringen, og som ønsker å utvide sin kompetanse gjennom videre utdanning.

Fakta om Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge 2021-2027 er et av EUs grenseoverskridende Interreg-programmer og finansierer grenseoverskridende prosjektvirksomhet i de regionene prosjektet omfatter. Prosjektet finansieres med EU-midler, og ettersom Norge ikke er medlem av EU, bidrar den norske staten med en egen andel. Visionen for Interreg Sverige-Norge er "En bærekraftig utvikling og omstilling i en attraktiv grenseregion uten grensehinder". Programmet deles inn i to delområder: Nordens Grønne Belte som består av Jämtland-Härjedalens län og Västernorrlands län i Sverige samt Trøndelag fylke i Norge. Sentral Skandinavia som består av følgende län i Sverige: Värmland, Dalarna og deler av Västra Götaland og i Norge inngår Innlandet fylkeskommune samt deler av både Østfold og Akershus fylkeskommuner.