Til remonteprogrammet er vi på jakt etter hester som fortrinnsvis er fire til seks år gamle, men eldre hester som skal utdannes videre er også velkomne. Programmet er åpent for alle raser, men pga vekthensyn kan vi dessverre ikke ta imot de aller minste ponniene.

Remonteprogrammet et sju ukers systematisk program som består av innlæring av hjelperne og enkle dressurøvelser tilpasset hver enkelt hest sitt nivå, jobbing fra bakken, ridning utendørs i terreng, og hopping under rytter. Vi har stort fokus på den grunnleggende utdannelsen, med vekt på takt, balanse, løsgjorthet, kontakt og form. 

Programmet er en del av fagskoleutdanningen Ridelærer 3, og det er ridelærerstudentene som under kyndig veiledning gjennomfører skoleringen av hestene. Hensikten er å gjøre studentene i stand til å skolere unge ridehester gjennom systematisk arbeid både i stallen og i ridehuset. Bestått eksamen på Ridelærer 3 kvalifiserer til ridelærer på høyeste nivå for undervisning på rideskoler og til ledelse av ridskole/ridesenter. 

Studentene skal i samråd med ridelærerne lage planer med delmål for perioden. Underveis skal planene vurderes, og avvik begrunnes og evalueres. Alt for å skape et effektivt og hestevennlig læringsmiljø for hver enkelt hest. Det legges stor vekt på evnen til å lese hestene, individuell tilpasning til utdanningskalaen og treningsprinsipper.

Når oppholdet er over inviteres hesteeierne til en minioppvisning i ridehuset der hestene og ridelærerstudentene viser fram hva de har lært. Noe som pleier å være en svært hyggelig opplevelse for alle parter! 

Pris og praktisk informasjon
Remonteprogrammet i 2024 starter opp mandag 8. januar og varer i sju uker.
Ved levering ønsker vi at eier viser hesten under rytter slik at vi kan få et inntrykk av hestens nivå.
Prisen per uke er kr 2.000,-, dette inkluderer fôr, oppstalling, trening og paddock. Eventuelle utgifter til veterinær og hovslager kommer i tillegg.

Påmelding
Påmeldingsfrist 20. desember 2023.
Har du en hest som er aktuell? 
Ta kontakt med Alva Ljosdal telefon 45 72 93 18 epost alva.ljosdal@nhest.no eller Hanne Dahl Lien tlf 92 84 20 91 epost hanne.dahl@nhest.no 

Ved påmelding ønsker vi følgende informasjon om hesten: alder, rase og utdanningsnivå.