Remonteprogrammet er en del av Ridelærer III-utdanningen, og det er ridelærerstudentene som under kyndig veiledning gjennomfører skoleringen av hestene. Hensikten er å gjøre studentene i stand til å skolere unge ridehester gjennom systematisk arbeid både i stallen og i ridehuset. Bestått eksamen på Ridelærer III kvalifiserer til til ridelærer på høyeste nivå for undervisning på rideskoler og til ledelse av ridskole/ridesenter. 

Remonteprogrammet består av innlæring av hjelperne og enkle øvelser, ridning i terreng og hopping under rytter. Det vil bli jobbet med hestens form i forhold til vekst, utdanningsnivå og balanse. Når oppholdet er over inviteres hesteeierne til en minioppvisning i ridehuset der hestene og ridelærerstudentene viser fram hva de har lært. Noe som pleier å være en svært hyggelig opplevelse for alle parter!

Vi er på jakt etter fire til seks år gamle hester som gjennom et seks ukers systematisk program gjennomgår utdanning og skolering. Alle raser er velkomne!

Remonteprogrammet i 2020 går fra uke 2 til uke 7. Hestene som deltar bør ankomme fredag 3/1 (etter lunsj), avslutning blir onsdag 12. februar kl. 13.00. Prisen pr. uke er kr. 1750,-, dette inkluderer fôr, oppstalling, trening og paddock. Eventuelle utgifter til veterinær og hovslager kommer i tillegg.

Har du en hest som passer inn? Ta kontakt på telefon 61 16 55 00, eller via e-post: kurs@nhest.no - snarest mulig.