Det møtte tre nordlandshest/lyngshestar og åtte ponnier. Ponniene var av rasene Connemara, Shetland og Welsh Sec. B. Alle de fremmøtte nordlandshestane fekk kåringsgrad og fire av de fremmøtte ponniene reiste hjem med premiegrader. 

Resultatliste

Fullstendig resultatliste ponnier