SØKNADSFRIST: 20. APRIL 2024

Om studiet

Ridelærere fra NHS oppnår en internasjonal autorisasjon siden vår utdanning er harmonisert med læresteder i mange andre europeiske land som også tilbyr ridelærerutdanning. Etter fullført utdanning og bestått eksamen som ridelærer skal studentene:

 • ha oppnådd nødvendig egenferdighet i ridning til å kunne instruere andre
 • kunne undervise barn og voksne i grunnleggende rideferdigheter
 • kunne ta utgangspunkt i brukernes behov, planlegge og organisere et ridesenter
 • bli bedre kjent med seg selv, sine verdier og holdninger
 • vise respekt for dyr og mennesker i opplærings- og treningssituasjoner ut fra sosiale og etiske grunnprinsipper
 • ha tilegnet seg teoretiske hestefaglige og pedagogiske kunnskaper som gir grunnlag for ivaretakelse av hester, stallbygninger og funksjonsfriske så vel som funksjonshemmede rideelever

Fag og studiepoeng

Ridelærerstudiet strekker seg over to år, og er delt opp i tre moduler; Ridelærer 1, Ridelærer 2 og Ridelærer 3. To års studier gir 120 studiepoeng. Fagene fordeler seg slik (studiepoeng i parentes):

Ridelærer 1 (30 studiepoeng)
Dressurridning (7)
Sprangridning (6)
Feltritt (2)
Stalldrift (3)
Instruksjon (3)
Pedagogikk (2)
Ridelære (3)
Hest og hestehold (4)

Ridelærer 2 (60 studiepoeng)
Dressurridning (9)
Sprangridning (8)
Feltritt (4)
Unghest (4)
Ridelære (5)
Instruksjon (8)
Pedagogikk (7)
Prosjektoppgave (5)
Kjøring og longering (3)
Praksis (7)

Ridelærer 3 (30 studiepoeng)
Dressurridning (6)
Sprangridning (5)
Ridelære (3)
Remonte (3)
Instruksjon (5)
Pedagogikk (5)
Økonomi, administrasjon og entreprenørskap (3)

Praksis

Det er seks uker praksis inkludert i studiet. Skolen har samarbeidspartnere på praksisplasser, både i Norge og i utlandet. Det er faglærere som bestemmer praksisplassene for hver student. 

Hester

Det er ikke krav om å ha med egen hest ved ridelærerstudiet, men du kan ha med hest om ønskelig. Det forutsettes at hesten er på et slikt nivå at den kan brukes i undervisningen, dette avgjør faglærerene ved Norsk Hestesenter. Studentene har til enhver tid ansvar for sine hester, enten det er egne hester eller de er lånt av NHS. Dette gjelder også utenom undervisningstid, inkludert helger og helligdager.

Arbeidsområder

En ridelærer underviser elever i alle aldre i ridning og stell av hester/hestehold. Du må kunne ta utgangspunkt i rideelevenes behov, og gi både barn og voksne et tilbud som passer for dem.

Som ridelærer kan du undervise både nybegynnere og viderekomne. Du må kunne bruke teoretiske hestefaglige og pedagogiske kunnskaper slik at du kan ta hånd om hester, stallbygninger og rideelever.

Vanlige arbeidsoppgaver for en ridelærer:

 • Planlegge og organisere et ridesenter
 • Stell av hester og renhold i stallen
 • Administrativt arbeid
 • Kontakt med elever, foreldre og myndigheter

Noen ridelærere tilbyr ridning for elever med ulike funksjonsnedsettelser eller terapiridning i samarbeid med fysioterapeuter. 

Personlige forutsetninger

En ridelærer må være tålmodig og sikkerhetsbevisst. Du må vise respekt for dyr og mennesker i opplærings- og treningssituasjoner. Du må ha godt håndlag med hester og kunne kommunisere effektivt med elevene. Sosiale og pedagogiske ferdigheter er viktig.

Studiehverdagen kan være fysisk og psykisk krevende, og gir en god forståelse av arbeidshverdagen i ridelæreryrket. Hesten er ridelærerens viktigste arbeidsverktøy og kollega, og er ridelærerens ansvar til enhver tid. Studentene har det samme ansvaret for sine hester når de studerer ved Norsk Hestesenter.

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging.

Opptakskrav og søknad

For å bli tatt opp som student ved fagskoleutdanningen på Norsk Hestesenter må du oppfylle ett av følgende krav:

 • Opptak til fagskoleutdanningen krever enten relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller generell studiekompetanse.
 • Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av hestefaglig realkompetanse (må dokumenteres).

Ved opptak til studiet blir man tatt opp til Ridelærer 1, 2 og 3. Man må bestå eksamen i hver del for å gå videre. Ved bestått eksamen oppnår man internasjonal autorisasjon som ridelærer på det høyeste nivået man har eksamen i. Det er også mulig å ta hele eller deler av utdanningen ved tilsvarende læresteder i en rekke andre europeiske land.

Har du spørsmål om opptakskravene, så kontakt oss gjerne på evija.lie@nhest.no.

Søknad om opptak gjøres elektronisk. Søk ridelærerutdanningen. Søknadsfrist er 20. april.

Opptaksprøve

De som fyller det generelle opptakskravet blir innkalt til opptaksprøve.

 • Teoretisk prøve: grunnleggende hestekunnskap og refleksjonsoppgaver
 • Ridning: dressur og sprang, man rir to hester i hvert økt (lov med egen hest, om ønskelig)
 • Stalltjeneste: håndtering av hverdagsoppgaver i stallen 
 • Fysisk prøve: jogging og noen styrkeøvelser for å kartlegge den fysiske formen 

Ridedelen fordrer at du ligger på minimum ca LB-nivå i dressur og rundt 90-100 cm i sprang. Hovedformålet med opptaksprøven er å se studentenes egnethet som ridelærer, deres utviklingspotensiale og evne til å ta til seg læring. 

Opptaksprøven er 6-7. juni 2024 på Norsk Hestesenter.

Praktisk informasjon

Normalt semester er fra august til desember, og fra januar til mai. Studentene bor vanligvis på internatet på Starum, og tar del i de daglige rutinene i våre staller. I løpet av studietiden vil studentene være ute i praksis på en godkjent rideskole i seks uker. I denne perioden vil studentene bo på eller i nærheten av praksisplassen. Dato for oppstart i 2024 kommer.

Priser oppstart 2024 

Semesteravgift: 53 600,-   

Enkeltrom/dobbeltrom på vårt internat, inkludert fire måltider om dagen: 39 200,- / 34 500,- per semester.
Gi beskjed om du ønsker enkelt eller dobbeltrom, og om det eventuelt er noen bestemt du ønsker å bo sammen med.
Det er mulig å ha med egen hest dersom den kan brukes i undervisningen: oppstallingsavgift er kr 1500,- per måned.

Ridelærerstudiet ved Norsk Hestesenter er godkjent av NOKUT som fagskole, og studentene har derfor rett til å søke om lån/stipend i Lånekassen.