Opptakskrav

For å bli tatt opp som student ved fagskoleutdanningen på Norsk Hestesenter må du oppfylle ett av følgende krav:

  • Opptak til fagskoleutdanningen krever enten relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller generell studiekompetanse.
  • Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av hestefaglig realkompetanse (må dokumenteres).

De som fyller det generelle kravet blir innkalt til rangeringsprøve før opptak.

Se utfyllende informasjon under det aktuelle studiet; ridelærer eller travtrener.

Dokumentasjon

Hvis du søker om opptak til fagskolen på bakgrunn av relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller generell studiekompetanse, skal du legge ved vitnemål eller fagbrev når du søker. Avslutter du videregående skole eller tar fagbrev våren du søker, skriver du dette i søknaden. Vitnemål eller fagbrev skal da ettersendes til evija.lie@nhest.no når det foreligger.

Søker du opptak til fagskolen på bakgrunn av hestefaglig realkompetanse skal dokumenter på dette legges ved søknaden. Dette kan for eksempel være arbeidsattester fra staller, trenere etc. Ta kontakt med evija.lie@nhest.no om du har spørsmål rundt dette.

Søknad 

Søknad om opptak til fagskolen sendes via vårt elektroniske skjema. Her må du krysse av for hvilket studie du ønsker å søke på og fylle inn relevante opplysninger. Vi ber deg også om å beskrive hvilken skole/retning du har fullført, og/eller hestefaglig realkompetanse du har (inkludert referanser). I søknadsteksten skal du gi en kort begrunnelse for hvorfor du ønsker å studere travtrener/ridelærer, samt fortelle kort om din hestebakgrunn - dette er for å gi oss en forståelse av hvem du er, og vil også bli brukt som grunnlag for samtalen som gjennomføres med hver søker under rangeringsprøven. Til slutt må du laste opp relevante vedlegg i henhold til punktet om dokumentasjon (som beskrevet over). 

Lykke til, vi gleder oss til å få din søknad!