Smia ved Norsk Hestesenter utdanner hovslagere ved å ta inn lærlinger. Instruktører og lærlinger skor senterets hester og betjener lokale hesteeiere både ved hjemmebesøk og på Starum. Det arrangeres også kurs i hovpleie, rettet mot hesteeiere.

NHS har fokus på HMS (helse, miljø og sikkerhet). Starumsmia ble i 2016 renovert, og er i dag bedre tilpasset for både hester og hovslagere.

Lars Lysebråten og Jan Erik Minge er hovslagere og instruktører.
Kontaktinformasjon til disse finner du her.