Smia ved Norsk Hestesenter utdanner hovslagere ved å ta inn lærlinger, og vi har som regel fire lærlinger inne til enhver tid. Instruktører og lærlinger skor hestene på Norsk Hestesenter, i tillegg til å sko andre lokale hester - både ved hjemmebesøk og i smia på Starum. 

Smia brukes også til undervisning i hovpleie på fagskoleutdanningene våre, samt på noen kurs, f.eks. helgekurs i hovpleie.