Hestehjelpskassen har sin opprinnelse tilbake til året 1711, og i nærmere tre hundre år var det det militære som styrte denne institusjonen. Hestehjelpskassen ble oppløst i 2012 og midlene ble overført til Norsk Hestesenter, med føringer for hvordan de skal håndteres. Styret ved Norsk Hestesenter har satt en ramme for utdeling fra Hestehjelpskassen i 2022 på til sammen 200.000 kroner.

Alle prosjekter, tiltak eller andre initiativ som fremmer hestehold og hesteavl, og som ikke er igangsatt innen utdelingen, er berettiget til å søke om midler. Det er ingen krav til hvem som kan søke (f.eks. organisasjon, hestenæring, privat osv.). Minste beløp det kan søkes om er kr 10.000, maksbeløp er kr 150.000.

Prosjekter/tiltak som oppfyller et eller flere av følgende kriterier vil bli prioritert:

  • Retter seg mot en eller flere av de nasjonale hesterasene
  • Fremmer norsk hestenæring og god hestevelferd
  • Har fokus på sikkerhet og trygg håndtering av hest
  • Er av samfunnsmessig nytte og interesse
  • Er av nyskapende karakter
  • Formidling og deling av kunnskap

Mer informasjon om kriterier for søknaden finner du på siden om Hestehjelpskassen. Søknad leveres via vårt elektroniske skjemaSøknadsfrist er 1. juni.