Norsk Hestesenter på Starum er alene i Norge om å tilby ridelærerutdanning, og det er stor etterspørsel etter faglærte ridelærere over hele landet. Ridelærerutdanningen er en yrkesrettet utdanning der det legges stor vekt på egne rideferdigheter. Målet er at du skal bli en ridelærer med solid fagkunnskap og kunne undervise og trene ryttere på alle nivå fra grunnleggende ridning og opp til MA/1,30-nivå. En ridelærer fra Norsk Hestesenter vet også hvordan man planlegger og organiserer et ridesenter. Etter fullført studie oppnås internasjonal autorisasjon som ridelærer.

Hele ridelærerstudiet strekker seg over to år, og er delt opp i tre moduler; Ridelærer 1, Ridelærer 2 og Ridelærer 3. Les mer om ridelærerstudiet

Ridelærer 3
Ridelærer 3 gir 30 studiepoeng, og inneholder følgende fag: dressurridning, sprangridning, ridelære, remonte, instruksjon, pedagogikk og økonomi, administrasjon og entreprenørskap. Norsk Hestesenter har også et samarbeid med den franske utdanningsinstitusjonen Cadre Noir of Saumur, og det vil bli studietur til Frankrike i løpet av semesteret.

Ridelærer 3 starter opp torsdag 4. januar 2024 og avsluttes i begynnelsen av juni samme år.

For å bli tatt opp på studiet må du oppfylle ett av følgende krav:

  • Fullført og bestått Ridelærer 2 ved Norsk Hestesenter eller ved en tilsvarende skole i EEN-samarbeidet.
  • Realkompetanse som tilsvarer utdanningen.

Realkompetanse
Realkompetanse vil for Ridelærer 3 være minst fem års relevant arbeidserfaring (kontinuerlig undervisning) og rideferdigheter tilsvarende nivå LA-MB i dressur, 1,20 sprang og lette klasser i feltritt. Det vil også være relevant med utdanning av hester og ryttere, kurs, konkurranseresultater etc.

Realkompetansen fylles inn i søknadsskjemaet. Aktuelle kandidater må kunne bekrefte kompetansen og oppgi referanser. De vil også bli bedt om å sende inn video av dressur- og sprangridning. Kandidater som oppfyller kriteriene blir innkalt til rangeringsprøve i starten av desember 2023.

Søk om opptak
Søknaden sendes elektronisk innen 15. november 2023.

Spørsmål om studiet eller søknadsprosessen rettes til undervisningsinspektør Evija E. Lie på evija.lie@nhest.no