Ann Kern-Godal’s memorial fund for Horse-Assisted Therapy er opprettet av Tore Godal til minne om hans kone Ann Kern-Godal. Stiftelsen skal fremme forskning og bygge bevis innenfor hesteassistert terapi (HAT) for ulike pasientgrupper.

Støtten gis i form av: 

  • Vitenskapelig stipend
  • Vitenskapelig pris

Hvem kan søke?
Du må helst falle inn under en av følgende kategorier: 

  • ph.d.-kandidat som forsker helt eller delvis på HAT
  • postdoktor dedikert helt eller delvis til HAT
  • representant for et forskningssenter som fremmer HAT-forskning

Stiftelsen er åpen for internasjonal konkurranse. 

Det skal i år deles ut inntil kr 450 000. Spesielt lovende forskningsprosjekter kan få støtte for inntil tre år.

Les mer om utlysningen og send søknad på unifor.no sine sider.