Når du kontrollerer vaksinene i passet så må du sjekke tilbake til siste gyldige grunnimmunisering. Er hesten din grunnvaksinert etter 1.11.2021 er det dette som gjelder:

Med grunnimmunisering menes tre vaksinasjoner (A + B + C) etter følgende intervall:

Vaksine A – kan gis fra 5-6 mnd. alder, i tråd med anbefalingene for vaksinen som administreres.

Vaksine B – minimum 21 dager og maksimalt 60 dager etter vaksine A*.

Vaksine C – innen 120-180 dager etter vaksine B.

Hester som er grunnvaksinert før 1.1.2020 er godkjent med to grunnvaksiner, med minimum 21 og maksimum 92 dagers mellomrom.

Når du har funnet grunnimmuniseringen i passet må du deretter påse at hesten er vaksinert årlig med maksimum 12 måneders mellomrom, uten avbrudd. Dersom det er en overskridelse her, så må hesten grunnimmuniseres på nytt. Dette gjelder selv om overskridelsen er flere år tilbake! 

Med andre ord så holder det ikke å sjekke at avstanden mellom de to siste vaksinene ikke overskrider 12 måneder. Du må kontrollere at årlig vaksinasjon er ivaretatt fra siste grunnimmunisering. Om det blir oppdaget en overskridelse med mer enn en måned i hestens vaksinasjonshistorie, etter siste grunnimmunisering, vil du bli nektet å delta med hesten og avvist fra utstillingsplassen/konkurransearenaen. Da må ny grunnimmunisering på plass før du kan delta på arrangement igjen. 

Du kan lese mer om våre vaksinasjonsbestemmelser her.

*Her vil også NRYFs reglement godtas, med 21-92 dagers intervall.