I forbindelse med ferieavvikling i sommer har vi behov for ekstra hjelp i stallen fra lørdag 8. juni til søndag 11. august 2024. Det vil også være mulig å fortsette som ekstrahjelp i helgene fra høsten av.

Arbeidsoppgaver

 • fôringer
 • stallarbeid
 • tilsyn med hester på beite
 • vedlikehold av gjerder/beiter/anlegg
 • maling/vasking av bygninger

(Det vil til enhver tid være noen til stede som er godt kjent med hester og rutiner, så du vil aldri jobbe alene)

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra stallarbeid og håndtering av hest 
 • Serviceinnstilt og glad i å jobbe med mennesker og dyr
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Gode samarbeidsevner, men også selvgående
 • God ordenssans

Aldersgrense

 • 16 års aldersgrense for å håndtere hest på Norsk Hestesenter

Arbeidstid

 • Skiftarbeid, hele/halve dager og kortere skift i forbindelse med fòring, utslipp, innslipp osv.​

Vi tilbyr

 • Ryddige arbeidsforhold
 • Lønn etter avtale
 • Flotte omgivelser for rekreasjon

Type stilling: midlertidig, heltid eller deltid 
Arbeidssted: Starum, Østre Toten, Innlandet
Søknadsfrist: snarest

Ta kontakt med stallansvarlig Julie Myrsveen, e-post julie.myrsveen@nhest.no dersom du har spørsmål om stillingen, eller ønsker å søke.

Stiftelsen Norsk Hestesenter er det nasjonale kompetansesenteret for hestenæringen og skal fremme kvaliteten på hestehold og avl i Norge, og er det øverste faglige senter for utdanning av hestepersonell og for avl av hest i Norge. Norsk Hestesenter har rundt 30 ansatte og er en stor lærebedrift. Vi holder til på Starum i Østre Toten, i Innlandet fylke. Eiendommen på Starum består av 232 dekar med 21 bygninger på til sammen 11 000 m2. Stallene har plass til nesten 180 hester totalt, og vi eier selv ca. 60 hester.

Videre har vi et overordnet ansvar for hesteavlen i Norge. Vi har et spesielt ansvar for avl og bevaring av de nasjonale hesterasene og et særskilt ansvar for dølahesten som det nasjonale senteret for denne rasen. Norsk Hestesenter drifter den tradisjonsrike hesteavlsseteren i Sikkilsdalen.

Norsk Hestesenter tilbyr i dag en rekke hesterelaterte utdanninger og kurs. Vi er en fagskole som utdanner ridelærere og travtrenere, og i 2024 planlegger vi å starte opp fagskoleutdanning for hovslagere og modulbasert ridelærerutdanning. Vi tilbyr også ulike kurs overfor våre målgrupper, både fysiske og digitale. Norsk Hestesenter driver egen rideskole hvor både studenter på ridelærerutdannelsen og ansatte underviser. Vi tilbyr også ridefysioterapi.

Norsk Hestesenters visjon er hestevelferd gjennom kompetanse, og verdiene våre er samlende, engasjert og framtidsrettet – hestevelferd i alt vi gjør. Vi er i startfasen av en spennende utvikling, hvor vi skal synliggjøre og styrke posisjonen vår, skape utvikling og vekst og kundeorientere organisasjonen.