Norsk Hestesenter er stambokfører for de norske rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest, og stambøkene til disse rasene er differensiert i et A, B og C-register, i tillegg er det en elitestambok for hver rase. Her føres alle premierte individer som er oppført i rasens A-register. Dette skjer første gangen de får en premiegrad.

I 2020 er det tilsammen ført inn 127 nye individer i elitestambøkene, fordelt slik:
14 dølahingster
20 dølahopper
26 fjordhingster
25 fjordhopper
24 nordlandshest/lyngshopper
18 nordlandshest/lyngshingster

Oversikt over hvilke hester som er ført inn:
Dølahest
Fjordhest
Nordlandshest/lyngshest - hopper
Nordlandshest/lyngshest - hingster

Se også oversiktssiden for stamboklister.