Link til Stiftelsen Hästforsknings hjemmeside

Utlysning 2024

I april måned åpner Stiftelsen Hesteforskning (SHF) utlysning av forskningsmidler.

Den årlige utlysningen til Stiftelsen Hästforskning er åpen for søknader innenfor programområdene veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi og samfunnsvitenskap og humaniora.

Les hele utlysningen for 2024 her.