Det Norske Travselskap
Pb. 194, Økern, 0510 Oslo, tlf.:22 95 60 00
Styreleder: Knut Weum, mob.: 916 44 639 
E-post: dnt@rikstoto.no
Hjemmeside: www.travsport.no

Foreningen Arbeidshesten
Styreleder: Åge Øibakken, mob.: 959 81 576
E-post: aage1959@gmail.com 
Hjemmeside: www.arbeidshesten.com

Foreningen til Kjørehestens Fremme
Styreleder: Dag Præsterud, mob.: 906 11 586 
Hjemmeside: www.kjorehest.no

Hest i Turistnæring
Styreleder: Martin Hjerkind, 2661 Hjerkinn  
E-post: martin.ekre@hjerkinn.no
Hjemmedside: www.hest.org

Hest og Helse
Styreleder: Kristin Lilleeengen, mob.: 976 68 633
Hjemmeside:  www.hestoghelse.no

Landslaget for Dølahest
Styreleder: Stine Brunsberg, mob.: 970 29 022 
E-post: leder@dolahesten.no 
Hjemmeside:  www.dolehesten.no

Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest
Styreleder: Ingvild Sekse
Epost: landslaget@nsnl.no
Hjemmeside: www.rimfakse.no

Norges Fjordhestlag
Styreleder: Hege Sæther Moen, mob.: 913 39 538
E-post: hegesaethermoen@gmail.com - post@fjordhest.no
Hjemmeside: www.fjordhest.no

Norges Hovslagerforening
Leder: Jo Kåre Bakke
E-post: post@hovslagerforeningen.no
Hjemmeside: http://hovslagerforeningen.no/

Norges Rytterforbund
Postboks 5000, 0840 Oslo, tlf.: 21 02 96 50
President: Tore Sannum, mob.: 907 77 170
E-post: nryf@rytter.no
Hjemmeside: www.rytter.no

Norsk Araberhestforening
Styreleder: Elisabeth Valsø, mob.: 984 33 550
E-post: leder@arabeberhest.no
www.araberhest.no

Norsk Forening for Fullblodsavl
Styreleder: Maria Robertz, mob.: 482 90 808
E-post: robertzmaria@gmail.com
Hjemmeside: www.ovrevoll.no/avl/NFFF/

Norsk Hesteeierforbund
Sekretær: Kjell Åge Øie-Kjølstad, mob.: 907 69 816
E-post: roset_s_gard@hotmail.com
Hjemmeside: http://www.travsport.no/Organisasjon/Samarbeidende-organisasjoner1/Norsk-Hesteeierforbund1/

Norsk Islandshestforening
Styreleder: Even Hedland, mob.: 908 56 758 
E-post: leder@nihf.no
Hjemmeside: www.islandshest.no

Norsk Jockeyklub
PB 134,1332 Østerås, tlf.: 22 95 62 00 
Styreleder: Ole-Christian Hallerud
Hjemmeside: www.ovrevoll.no

Norsk Ponniavlsforening
Styreleder: Hilde Solberg, mob.: 917 92 094
E-post: leder@ponniavl.no
Hjemmeside: www.ponniavl.no

Norsk Varmblod
Leder Mette Hansson, Årkvislavegen 5, 3400 Lier, tlf.. 32 84 53 08/917 95 510
E-post: mette@vivelstad.no
Hjemmeside: www.norskvarmblod.no