Visste du at ridelærerutdanningen på Norsk Hestesenter gir internasjonal autorisasjon?
Norsk Hestesenter har et utstrakt samarbeid med de utenlandske organisasjonene for ridelærerutdanning, International Group for Equestrian Qualifications (IGEQ) og Equestrian Educational Network (EEN). Dette er blant annet med på å sikre at utdannelsen av ridelærere er harmonisert over store deler av verden og legger opp til utveksling av kunnskap og erfaringer på tvers av landegrensene. Som et resultat av det gode samarbeidet vi har med alle skolene i EEN hadde vi nylig besøk av 10 franske studenter og 2 lærere fra Le Cadre Noir, De Saumur, som tilsvarer fagskolen på Norsk Hestesenter.

En fransk/norsk uke på Starum
De franske studentene har bodd på internatet sammen med våre ridelærerstudenter og fulgt dem i hverdagen. Hovedmålet med utvekslingsoppholdet er at de franske studentene skal få mer trening i å undervise på engelsk. Under kyndig veiledning av fagansvarlig ridning Hanne Dahl Lien har de undervist våre studenter i sprang, dressur og teori, holdt presentasjoner om sitt lærested, og deltatt i treningen av remontehestene hvor vi blant annet har med to dølahester. De norske og franske lærerne har brukt tiden godt til å utveksle erfaringer og dele kunnskap med hverandre.
Utover det daglige programmet ga dressurlærer ved ridelærerutdanningen Erik Andersen dem et innblikk i islandshest da han hadde med sin egen hest Farsæll fra Midtlund og holdt islandshest-clinic hvor et engasjert publikum fikk demonstrert gangartsridning på høyt nivå. Rideskoleansvarlig Tone Farestveit og dressurlærer Frida Aksnes har hatt sits- og teknikktrening på matte, ball og rulle, samt sitstrening i ridesimulatoren med dem. 
I tillegg til det faglige har det også blitt tid til litt sosialt. Den første dagen våre franske besøkende tilbrakte på Starum ble de overrasket med kanefart hvor vi fikk vist fram noen av dølahestene våre og gitt dem en opplevelse de sent vil glemme med dombjeller, fakler og vinteridyll på sledetur. Mot slutten av uken fikk de også prøve seg på langrennsski. For de aller fleste var det første gang med ski på beina, så sprangbanen utendørs ble omgjort til skiaraena for anledningen, og så fikk de prøve seg ned en bakke når de hadde fått litt trening på flatmark.

Snart reiser våre studenter til Frankrike på utveksling
Besøket har vært lærerikt og spennende for begge parter. Det er verdifullt for både studenter og lærere å kunne samarbeide på tvers av landegrensene og både lære av forskjellene, men også få bekreftet at ridekunsten og gleden over å jobbe med hestene er likt. Våre studenter på trinn 3 og noen av lærerne ser fram til å reise til Saumur i Frankrike for å besøke dem i begynnelsen av april.

I tillegg møtes alle skolene i EEN samarbeidet også på den årlige EEN Student Competition hvor to studenter fra hver skole trekkes ut til å delta. Årets EEN Student Competition går av stabelen 13-16. mai i Østerrike, og to av våre studenter skal delta.

Merci pour la visite!