Turid Helfjord er født og oppvokst i Vadsø. Etter eksamen artium i hjembyen, tok hun grunnkurs ved Troms Landbruksskole på Gibostad, deretter et ettårig agronomkurs på Kleiva Landbruksskole i Vesterålen - et godt stykke unna Toten med andre ord. Men allerede i 1976 kom Turid til Starum for første gang, for å delta på kjøre- og ridekurs. Året etter kom hun tilbake, og tok Hest og Helses grunnkurs for rideinstruktører. Turid var både stallarbeider og rideinstruktør før hun tok grunnfag i generell pedagogikk på Oppland distriktshøgskole og deretter Statens Bibliotekhøgskole.

Turid var først ansatt som bibliotekar ved Norges Blindeforbunds studiebibliotek og ved Tannlegehøgskolen, før hun begynte ved Statens fagtjeneste for landbruket i 1985. Der førte hun stambok for dølahest, nordlandshest/lyngshest og varmblods ridehest. 1. januar 1988 ble Turid ansatt som fagkonsulent, nå fagrådgiver avl, ved Norsk Hestesenter.

I løpet av sine 33 år ved Norsk Hestesenter har Turid jobbet med stambokføring for de nasjonale rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest, samt for varmblods ridehest og en rekke andre hesteraser. Hun er også den som i mange år har hatt ansvaret for dommerutdanningen og oppfølging av dommerne som dømmer ved hesteutstillingene rundt om i landet. I tillegg har hun også selv reist land og strand rundt for å være bestyrer på enkelte av utstillingene, og har også dømt bruksprøver når det har vært behov for det. 

Turid har alltid søkt å holde seg oppdatert innen fagområdet hesteavl, og har tatt videreutdanning gjennom Norges Landbrukshøgskole, i dag NMBU på Ås, innen avlslære og genetikk. Hun har en bred og allsidig kompetanse og kunnskap både om hest og avl, teoretisk som praktisk, og det har i alle år kommet både hesteeiere og kolleger til gode i arbeidshverdagen. Hennes store interesse i tillegg til hest er lundehund, og allerede da hun ble ansatt ved Norsk Hestesenter var hun viseformann i Norsk Lundehundklubb, og siden har hun vært engasjert i avlsarbeid for denne hunderasen.

Turid Helfjord ble tildelt Det Kongelige Selskap for Norges vels medalje for lang og tro tjeneste i 2018, og etter ytterligere tre år i tjenesten er tiden som ansatt ved Norsk Hestesenter ved veis ende. Nå venter pensjonisttilværelsen på den dedikerte rådgiveren, og hun kan se tilbake på mange innholdsrike år. – Jeg har aldri lært så mye som jeg har lært de siste 33 årene, forteller Turid på sitt lune vis. – Og det er tydelig at det har vært en utvikling på de nasjonale rasene. For eksempel opplever jeg at det er en forbedring på temperament og særlig bevegelser hos nordlandshest/lyngshesten og fjordhesten, forteller hun engasjert, samtidig som hun med det setter avlsarbeidet i et langsiktig perspektiv.

Men hva skal hun bruke dagene til nå? – Jeg skal avle lundehunder og lære finsk, sier Turid med et stort smil. Sistnevnte er kanskje ikke det mest opplagte svaret, så Turid må forklare: – På begynnelsen av 1900-tallet var det 60% finske innvandrere i Vadsø, og det bakteppet gjorde at vi kunne velge finsk i stedet for fransk på gymnaset, noe jeg gjorde. Jeg hadde finsk i tre år, og nå har jeg lyst og tid til å ta det opp igjen.

Og akkurat det sier litt om Turid som person; hennes evne og interesse til alltid å lære og dykke ned i ulike fagområder.

Norsk Hestesenter takker Turid Helfjord for lang og tro tjeneste på Starum, og for hennes viktige bidrag til hesteavlen i Norge. Hennes kompetanse, faglige dyktighet og fine vesen har satt solide spor, både på Norsk Hestesenter og i hestemiljøet ellers. Vi ønsker deg lykke til som pensjonist, Turid!