Norsk Hestesenter er ansvarlig for om lag 30 utstillinger i året. For å kunne arrangere så mange utstillinger er vi avhengige av nært samarbeid med mange og dyktige, lokale arrangører som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen.

Målet er en terminliste som gir god geografisk spredning i vårt langstrakte land. Vi oppfordrer arrangører som er i samme region til å samarbeide ved å for eksempel ha en turnusordning der en veksler på å arrangere utstillingene. Tidligere arrangører mottar også denne informasjonen på e-post.

Søknadsskjema

Terminlistene vil bli publisert på starten av 2024.

Fristen for å søke om utstillinger er 15. november 2023