På tirsdag besøkte studentene Biri travbane, hvor de fikk muligheten til å studere to varmblodshester, en kaldblodstraver og en Gotlandsruss, både før og etter justeringer av hoven. Med bruk av sakte film, demonstrerte hovslager og travtrener Steinar Hammersborg hvordan små justeringer i balansering kan gi betydelige endringer i hestens bevegelsesmønster.

På Starum gikk hovslager Rune Røyrås igjennom deler av studieplanene og studentene fikk også prøve seg litt i praksis med skoing av dødbein i smia på Norsk Hestesenter.

Noen av de sentrale temaene var:

  • Hestebeinets og hovens funksjon
  • Verkingens og skoens rolle
  • Vanlige skader og sykdommer i hoven, samt forebygging og behandling av disse
  • Daglig tilsyn med høver og skoning
  • Verktøy for hovslagere og grunnleggende vedlikehold av dette

Takk til Steinar og Rune som bidro til at dette ble en særdeles vellykket samling.

Dette var årets siste fysiske samling. Neste undervisning for travtrenerstudentene er foringslære med veterinær Idun Rosefeld i november. Dette gjøres digitalt.