Norsk Hestesenter utdanner hestepersonell gjennom høyere yrkesfaglig utdanninger og kurs, og har fått støtte fra regjeringen til prosjektet «Med hest og kjerre inn i fremtiden». Sammen med Foreningen Arbeidshesten, Landslaget for Dølahest, Norges Fjordhestlag og Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest vil vi undersøke interessen for kurs og formelle utdanningsprogrammer innen kjøring. Ditt innspill er avgjørende for å bestemme veien videre. Vi verdsetter din tilbakemelding!

Svar på undersøkelsen