De to prosjektene som fikk midler i 2023 var:

 • Nord-Østerdal Dølahestlag
  Innvilget beløp kr 50.000,-
  Prosjekt: Restaurering av "Gammelbua" i Bekkelegeret for å kunne innlosjere hingste- og hoppeeiere ved slipp og henting, og ved besøk i sesongen.
   
 • Foreningen Arbeidshesten
  Innvilget beløp kr 130.000,-
  Prosjekt: Kjøpe unghest av nasjonal rase, utdanne og lage film om utdanningen, donere hesten til Beitostølen Helsesportsenter som terapihest/brukshest etter endt prosjekt.

Kriteriene for søknader til Hestehjelpskassen er:

• Retter seg mot en eller flere av de nasjonale hesterasene
• Fremmer norsk hestenæring og god hestevelferd
• Har fokus på sikkerhet og trygg håndtering av hest
• Er av samfunnsmessig nytte og interesse
• Er av nyskapende karakter
• Formidling og deling av kunnskap

Videre er det krav om at søknaden skal inneholde budsjett og at søker skal bidra med egenfinansiering i form av egenkapital, tilskudd fra andre og/eller egeninnsats, og at prosjektet ikke skal være igangsatt innen søknadsfristen.

Les mer om hestehjelpskassen her.