Kriteriene for å bli tildelt stipendet er blant annet at studenten viser gode sosiale ferdigheter og er en god rollemodell for medstudenter og elever i rideskolen, er ansvarsfull og bidrar positivt, viser god framgang i studiet og viser god horsemanship. Midlene skal brukes til videre faglig utvikling.

Årets mottaker ble Anna Marie Jakobsen, student på ridelærer 1, og vi gratulerer med et velfortjent stipend!