Utstillingen er for hopper, vallaker og unghester, og de ulike rasene fordeles over to dager på følgende måte:

  • Lørdag 26. september: travere, ponniraser og øvrige raser (andre raser enn de som stilles på søndag)
  • Søndag 27. september: dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest

Innmelding til utstillingen gjøres via www.hesteutstilling.no - innmeldingsfristen er 24. august.

Med tanke på situasjonen rundt Covid 19 og smittevern vil utstillingen mest sannsynlig deles opp slik at unghestene bedømmes først på dagen (begge dagene). Når disse er ferdige starter vi med voksne hester og føll. Helt konkret hvordan dette skal deles opp vil blant annet være avhengig av antall meldte hester, så nærmere informasjon om dette vil bli gitt når innmeldingsfristen har gått ut. Utover dette forholder vi oss til de til enhver gjeldende smittevernråd.

Vi samarbeider med Vestoppland Dølahestlag om en aktivitet som skal foregå under/ved siden av utstillingen, dette vil bli annonsert nærmere - men det blir altså mulighet for å delta på dette for de som skal stille ut hest. 

Det vil være muligheter for oppstalling, ta kontakt med oss vedrørende dette på nhest@nhest.no - øvrige henvendelser angående utstillingen gjøres til utstilling@nhest.no.

Kantina vil være åpen med muligheter for å kjøpe både mat og kaffe.

Skal du stille ut hesten din for første gang? Da finner du mye nyttig informasjon på våre sider om utstilling.

Føllklasser

Nordlandshest/lyngshest, ponnier, ridehester og travere har offisielle føllklasser. Disse rasene må melde på ordinær måte via www.hesteutstilling.no.

Alle føll som skal delta på utstillingen må ha påbegynt registrering. Med påbegynt registrering mener vi at føllet må ha fått et registreringsnummer og navn i stamboka. De trenger ikke å ha pass eller være vaksinert.