Norsk Hestesenter har et overordnet ansvar for offisielle utstillinger, mens lokale arrangører har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av utstillingene. Målet er å ha en terminliste som gir en god geografisk spredning. Vi oppfordrer arrangører som er i samme region til å samarbeide ved å for eksempel ha en turnusordning der en veksler på å arrangere utstilling. 

Søknadsskjema finnes her

Søknadsfrist 30. november 2022.